Besparelsen er DIN, og den fratrækkes din faktura

Vindue FØR udskiftning til energiglas

Det er jo DIG der sparer penge på energisiden, og derfor er det også dig der får energitilskudet.

Og det er DIG der fra dag 1, opnår et bedre indeklima, og en daglig besparelse på opvarmningen.

 

Samme vindue, efter udskiftning

Efter udskiftning til energiglas

Her ses forskellen direkte

Er der også penge i små ruder? Videospot

Dette er en videosekvens fra 2015, så tallene er ikke opdaterede. Ring og få nærmere oplysninger eller et godt tilbud.

Aktør hos Energi Fyn

Bedre Bolig-Kampagnen retter sig imod alle de huse fra halvfjerdserne som har gamle udtjente termoruder og varmeanlæg, samt er dårligt isolerede.

Min opgave som energihåndværker, kan være at beregne din mulige besparelse ved en given forbedring, præcis som BedreBoligRådgiveren vil gøre.

Jeg minder altid kunden om, at selve vinduet måske ikke fejler noget, men at forbedring hovedsagelig ligger i udskiftning af ruden til en moderne optimal lavenergi termorude med varmkant, og selvfølgelig gennemgås lister, fuger og tætningslister ved udskiftningen.

Lad os få en snak om de mange muligheder der ligger i dag, og hvilke besparelser du opnår på årsbasis.

I april 2015 er jeg oprettet som aktør hos Energi Fyn, hvor jeg på dine vegne sælger din besparelse på udskiftning af ruder til energiruder, og du modtager 25 øre pr. sparet KwH hvilket direkte trækkes fra på din regning. Se den lille videospot som jeg har lavet "Er der penge i små ruder?"

Og ja, det er der. Glasbranceforeningen oplyser at der ved udskiftning til energiruder, ligger en direkte besparelse på omkring 280 kroner pr. kvadratmeter rude som er skiftet, og arealet bliver selvfølgelig større jo flere ruder der udskiftes.

Ring og aftal et besøg,      25 73 10 78

Som uddannet energihåndværker, kan jeg hjælpe dig med at synliggøre de muligheder der er for store besparelser i dit hus.
Som udgangspunkt tager vi fat i udskiftning af dine nuværende ruder, og kan udvide til et komplet energitjek hvor hele huset gennemgås fra kælder til kvist. Her kigges på opvarmning, isolering, klimaskærm generelt og dine installationer. Der afsluttes med en rapport med en prioriteret rækkefølge af de opgaver du med fordel kan få udført. Desuden kan jeg være behjælpelig med at finde de tilskudsmuligheder du har, og at sælge din energibesparelse til energiselskaberne. Et energitjek koster 500 kr., men dette krediteres såfremt der lægges opgaver for over 5000 kr.
Lad os kigge på det.