Jo jo, stork på tagryggen- ikke enhver glarmester forundt.